Κόντρα στη λογική η διαφήμιση της Περιφέρειας

Αρκεί να επισκεφθεί κανείς και να αφιερώσει μερικά λεπτά της ώρας τη σελίδα στο πρόγραμμα “Διαύγεια” της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για να καταλάβει με ποιον τρόπο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαχειρίζεται την υποχρεωτική προβολή του ΕΣΠΑ στα μέσα ενημέρωσης της Δυτικής Ελλάδας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει κανόνες σχετικά με την προβολή και τη δημοσιότητα που θα πρέπει να τύχουν τα έργα και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγμα, οι ανάδοχοι των έργων είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου διαφημιστική πινακίδα με τις βασικές πληροφορίες (προϋπολογισμός, φορέας υλοποίησης, πηγή χρηματοδότησης κτλ) και μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα μετά την ολοκλήρωση του έργου. Όμως η προβολή και η δημοσιότητα του ΕΣΠΑ δεν σταματά εδώ, αλλά περιλαμβάνει ακόμη προωθητικές ενέργειες όπως εκδηλώσεις, ημερίδες, έντυπα και video καθώς και χρήση των ΜΜΕ με καταχωρίσεις στον τύπο, ραδιοφωνικές & τηλεοπτικές μεταδόσεις σποτ, καταχωρίσεις στο internet. Και βεβαίως αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με τις δράσεις προβολής και δημοσιότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με την Ελληνική Νομοθεσία, αλλά και με την πραγματικότητα, δηλαδή τις αντικειμένικες δυνατότητες επιτυχίας που μπορεί να έχει κάθε διαφημιστική ενέργεια.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ωστόσο, ακολουθεί μια δική της τακτική, που αν μη τι άλλο προσκρούει στη λογική. Γιατί, δεν έχει καμία λογική να δίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διαφημιστικές καταχωρήσεις στα τέλη του 2017 σε ενημερωτικές ιστοσελίδες που στην αρχική τους σελίδα οι περισσότερες αναρτήσεις ανάγονται στο 2016… Γιατί πολύ απλά μία διαφημιστική καταχώρηση σε ιστοσελίδα -και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα με ΜΜΕ της Αιτωλοακαρνανίας- που έχει πάψει να ανανεώνεται δεν θα τη δει κανείς! Όπως επίσης αποτυχημένη θα είναι και μία διαφημιστική καταχώρηση σε ιστοσελίδα που μόλις λάβει την καταχώρηση πάψει να ανανεώνεται. Υπάρχει και τέτοιο παράδειγμα και αυτό από την Αιτωλοακαρνανία. Επιπλέον, τη στιγμή που σχετικές έρευνες κοινής γνώμης που έχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι βασικές πηγές ενημέρωσης αποτελούν η τηλεόραση σε ποσοστό 41,7% και στη συνέχεια το διαδίκτυο σε ποσοστό 40,4%, είναι τουλάχιστον παράδοξο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να παρακάμπτει το Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης που δημιουργήθηκε από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, αποκλείοντας μέσα ενημέρωσης που έχουν ενταχθεί σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πρέπει να εξηγήσει με τι κριτήρια ή με ποια σκοπιμότητα λειτουργεί κατ΄αυτό τον τρόπο…