Αναφορά από το ΚΚΕ τα παράπονα του δημάρχου Αγρινίου για την Εθνική Οδό και την αναδιαρρύθμισή της

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Μωραΐτης και Νίκος Καραθανασόπουλος, κατέθεσαν αναφορά στην Βουλή την επιστολή του Δημάρχου Αγρινίου για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αντίρριου από τη Γέφυρα Ερμίτσας ως την είσοδο της πόλης. Ο Γ.Παπαναστασίου στην επιστολή του εξηγεί γιατί το έργο της αναδιαρρύθμισης της Εθνικής Οδού στην είσοδο της πόλης δεν είναι λειτουργικό. Θέτει εξάλλου συγκεκριμένα ερωτήματα.

Η επιστολή του κ. Παπαναστασίου:
Όπως ήδη γνωρίζετε, στην είσοδο της πόλης του Αγρινίου κατασκευάστηκε με σχετική εργολαβία έργο διαμόρφωσης της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο τμήμα από τη γέφυρα Ερμίτσας έως την είσοδο της πόλης, που περιλαμβάνει παράπλευρες οδούς, σηματοδοτούμενους κόμβους και επιμέρους εισόδους και εξόδους σε λοιπά σημεία.
Σας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένως ότι το έργο δεν είναι λειτουργικό δημιουργώντας προβλήματα τόσο στους δημότες όσο και στις επιχειρήσεις εκατέρωθεν της Ε.Ο. ζητώντας από εσάς την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς της προς όφελος των δημοτών και των επιχειρήσεων της περιοχής.
Επίσης, με την κατασκευή τον έργου, κατ’εφαρμογή σαφώς της σχετικής μελέτης, έγινε αποκλεισμός της πρόσβασης της οδού Πανεπιστημίου στην Εθνική Οδό. Σημειώνεται ότι, η εν’ λόγω σύνδεση της οδού Πανεπιστημίου με την Ε.Ο. προβλέπεται στην εγκεκριμένη υπό το 2005 κυκλοφοριακή μελέτη Αγρινίου, αλλά και στο ισχύον ΓΠΣ Αγρινίου (ΦΕΚ 14/2003 Τ.Α.Α.και Π.Θ.). Στο σχεδιασμό του έργου είναι σαφές ότι αγνοήθηκαν βασικές παράμετροι λειτουργίας της πόλης, όπως καθορίζονται στο ΓΠΣ και στην κυκλοφοριακή μελέτη.

Για το λόγο αυτό σας ρωτάμε επισήμως:
1. εάν έχει γίνει παράδοση – παραλαβή ολόκληρου ή τμήματος τον έργου διαμόρφωσης της εισόδου της πόλης και αν όχι για ποιο λόγο
2. ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία που επιτέλους θα μπορεί να απευθύνεται τόσο ο Δήμος όσο και οι πολίτες, αρμοδίως, για τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος της Ε.Ο. και
3. εν κατακλείδι ποιος είναι υπεύθυνος να αποκαταστήσει αυτό το έκτρωμα που έχει κατασκευαστεί στην είσοδο της πόλης μας.

Με την πεποίθηση ότι επιτέλους κάποιος θα αναλάβει την ευθύνη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ