Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την «Ανάπλαση Διαύλου Πόλης και Βυρώνειο Πάρκο – Ανάπλαση οδού Κύπρου»

Με απόφαση που εκδόθηκε σήμερα 18 Ιουλίου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Ανάπλαση Διαύλου Πόλης και Βυρώνειο Πάρκο – Ανάπλαση οδού Κύπρου» στο Μεσολόγγι, με Κωδικό ΟΠΣ «5029048». Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που έχει εγκριθεί για το Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.830.000 ευρώ.

-Ανάπλαση Διαύλου πόλης και Βυρώνειο Πάρκο – Ανάπλαση οδού Κύπρου προϋπολογισμός 2.830.000 ευρώ
Κύρια επιδίωξη της ανάπλασης είναι η ανάπτυξη της περιοχής μελέτης, η παραχώρηση χώρου για την ήπια μετακίνηση πεζών – ποδηλατών, η ανάδειξη της ομορφιάς της περιοχής, η προσέλκυση τουρισμού, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και παράλληλα η διασφάλιση του υφιστάμενου επιπέδου εξυπηρέτησης της οδού Κύπρου για τα οχήματα. Στην οδό Κύπρου το ανατολικό τμήμα διαμορφώνεται σε ενιαίο πεζόδρομο –ποδηλατόδρομο εξυπηρετώντας τις καθημερινές μετακινήσεις πεζών – ποδηλατών και με δυνατότητα ανάπτυξης χρήσεων αναψυχής. Η παρουσία στη ζώνη αυτή χρήσεων εκπαίδευσης – κατοικίας και υπηρεσιών σε συνδυασμό με την άμεση γειτνίαση με τις αναπλάσεις των γειτονιών του ιστορικού κέντρου διαμορφώνει μια ζώνη ασφλαλούς κίνησης και αναψυχής του ευάλωτου χρήστη (μαθητών – ηλικιωμένων) και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Το κατάστρωμα κυκλοφορίας οχημάτων με συνολικό εύρος 7,0μ διατηρεί το πλάτος των 3,5 μ έκαστης λωρίδας, διασφαλίζοντας την διατήρηση του υφιστάμενου επιπέδου εξυπηρέτησης. Κατά μήκος του Αυλακα διαμορφώνεται δρόμος ήπιας κυκλοφορίας μικτής χρήσης που θα συνδέει τη περιοχή του παλαιού Δημαρχείου με την οδό Κύπρου και προσφέρει μια ζώνη αναψυχής πλάι στο κανάλι. Στο Βυρώνειο διαμορφώνεται ένα skate park για χρήση από τους μαθητές των σχολείων της περιοχής με τοίχους από σκυρόδεμα οι οποίοι θα διατίθενται για graffiti. Σε όλη την περιοχή μελέτης θα τοποθετηθεί φωτισμός, σήμανση, κάδοι και παγκάκια, θα επιστρωθούν κατάλληλα υλικά και θα διασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής κίνηση πεζών και ποδηλατιστών. Η αισθητική των παρεμβάσεων, η επιλογή των υλικών, των χρωμάτων, των στοιχείων εξοπλισμού αλλά και των δέντρων και φυτών που προβλέπονται είναι προσαρμοσμένη στον μοναδικό χαρακτήρα του τοπίου και στην ιστορικότητα της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου αλλά θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και λειτουργικότητας. Για τον σχεδιασμό λαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες καθώς και η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας.
Επιγραμματικά, οι βασικοί στόχοι της επέμβασης μέσω του σχεδιασμού είναι:
• Η αισθητική αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης.
• Αναβάθμιση υλικών επιστρώσεων και η ανανέωση του αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά σώματα).
• Ενίσχυση της φύτευσης
• Η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας για όλους του χρήστες της οδού
• Δημιουργία μεγαλύτερων πεζοδρομίων που εξυπηρετούν ΑΜΕΑ και ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Πρόθεση
του έργου είναι να δώσει στην περιοχή αναγνωρίσιμο χαρακτήρα.