– Πρώτα θα ψηφίσει ο Πάνος τον “Κλεισθένη” και μετά θα καθαρίσω τα ρέματα