1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου: Αρχίζει η Γ’ φάση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας

Μεταλυκειακό έτος –Τάξη Μαθητείας
Ανακοινώνεται ότι από 1η Οκτωβρίου 2018 αρχίζει η Γ’ φάση του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας.

Οι ειδικότητες που προβλέπεται να λειτουργήσουν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου κατά το σχολικό έτος 2018-19 είναι οι εξής:
-Τεχνικός Οχημάτων
-Τεχνικός Εγκαταστάσεων, Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
-Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
-Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
-Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
-Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων , Εγκαταστάσεων και Δικτύων
-Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Όσοι ενδιαφέρονται και κατέχουν Απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. και πτυχίο ΕΠΑ.Λ. , μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο,  1ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου για περισσότερες πληροφορίες, ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στα τηλέφωνα2641031096 -2641039452 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@1epal-agrin.ait.sch.gr

Επισήμανση
Στις ειδικότητες
-Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
-Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
-Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών,
Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης και σε φορείς του Δημοσίου

Από το Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου