Υποπολλαπλάσια των χαμένων τιμολογίων η μείωση δαπανών που πρόσφερε το Αγρίνιο

Η έκτακτη οικονομική χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού, των 1.582.956€ αναμφίβολα ήταν μια σημαντική ενίσχυση για τα οικονομικά του Πανεπιστημίου Πατρών. Δόθηκε όμως κυρίως για κάλυψη ληξιπρόθεσμων ανεξόφλητων δαπανών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Αερίου κ.λπ. και για δαπάνες που έγιναν στο παρελθόν εκτός Μητρώου Δεσμεύσεων.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έχει ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε ανεξόφλητα, λόγω της συστηματικής προσπάθειας των τελευταίων 3 ετών, με την όποια εξόφλησε ΔΕΗ 1.000.000€ (700.0000€ χρωστούμενα και 300.000€ ξεχασμένα και χαμένα τιμολόγια), ΟΤΕ 500.000€ (για τα οποία έγινε διαπραγμάτευση, απομείωση και αποπληρωμή), χαμένα τιμολόγια 50.000 Ευρώ (για τα οποία έγιναν ΕΔΕ) και ανεξόφλητα σε διπλές αποδοχές μελών ΔΕΠ, συνέδρια, εφημερίδες κ.λπ., 200.000€. Με συνεπή και ορθολογική διαχείριση από το 2015 έγινε κατορθωτό να εξοφληθούν όλα αυτά και αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Πατρών να μην οφείλει σε κανέναν. Επίσης, μειώθηκαν κόστη όπως: 100.000€ ετησίως για το κτίριο που αφήσαμε στο Αγρίνιο, ο ΟΤΕ από 250.000€ ετησίως πήγε 100.000€, η ΔΕΗ από
2.700.000€ πήγε 2.200.000€. Σημαντική εξοικονόμηση έγινε και με το σύστημα των διαγωνισμών, παρόλα τα σημαντικά γραφειοκρατικά προβλήματα.

Όλα αυτά αναφέρει στην Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων του Πανεπιστημίου. Όπως καταλαβαίνετε από αυτό το μίνι απολογισμό τα λεφτά πάνε σε χαμένα τιμολόγια και σε συσσωρευμένες οφειλές σε ΔΕΚΟ. Και στην οικονομική εξυγίανση του Πανεπιστημίου έβαλε και το Αγρίνιο το… λιθαράκι του, αφού σταμάτησε η μίσθωση του κτιρίου που στέγασε μέρος του Τμήματος ΔΠΦΠ. Μόνο που μείωση των δαπανών που πρόσφερε στα οικονομικά του Πανεπιστημίου το Αγρίνιο είναι υποπολλαπλάσια των χαμένων τιμολογίων και των οφειλών των ΔΕΚΟ. Αξίζουν τα Τμήματα του Αγρινίου αυτό το στριμωξίδι, επειδή κάποτε -προφανώς με ευθύνη κάποιων- χάνονταν… και τα τιμολόγια και συσσωρεύονταν χρέη στο Πανεπιστήμιο;