Η ΜΟΜΚΑ πιάνει δουλειά στο δρόμο Πέρκο – Περίστα

MOMKA 2Στόλος 11 μηχανημάτων έργων και ρυμουλκών της ΜΟΜΚΑ μεταφέρθηκε σήμερα στην ορεινή κοινότητα Πέρκου του δήμου Θέρμου προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης του δρόμου Πέρκου -Περίστα με διανοίξεις,άνοιγμα πλευρικής τάφρου απορροής ομβρίων και δημιουργία υποδομής για ασφαλτοστρωσία.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας που θα χορηγήσει καύσιμα, ενώ στις εργασίες θα συνδράμουν επίσης μηχανήματα του δήμου Θέρμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.