Παίζει να βραβευτούμε κιόλας…

Στους διεκδικητές των βραβείων BRAVO 2018 συγκαταλέγεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μεταξύ των δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις οποίες έχει προταθεί για τα BRAVO Awards 2018 είναι το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δρομολογίων της μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας το συγκεκριμένο σύστημα αφορά τη “βέλτιστη οργάνωση μεταφοράς των μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) σε πραγματικό χρόνο”.

Τα αποτελέσματα βέβαια αυτών των… καλών πρακτικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τα είδαμε πολύ πρόσφατα με τους μαθητές σε χωριά του ορεινού Βάλτου να αναγκάζονται να πηγαίνουν στο σχολείο τους πάνω στις καρότσες αγροτικών