Εν αμφιβόλω (;) η συνένωση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ λόγω Πολυτεχνικής

Nα ακυρώσει επί της ουσίας τα σχέδια για απορρόφηση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος από το Πανεπιστήμιο Πατρών, επιχειρεί η οργανωμένη αντίδραση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου, που είναι κάθετα αντίθετη στο όλο εγχείρημα. Μάλιστα πρόκειται -μετά τις αποφάσεις που έχουν λάβει τα τμήματα της Σχολής- να τεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής πρόταση ψηφίσματος, με το οποίο η Σχολή θα δηλώνει απερίφραστα την εναντίωσή της στα σχέδια συγχώνευσης των δύο Ιδρυμάτων.

Η απόψης της Πολυτεχνικής έχει ιδαίτερη σημασία για το όλο εγχείρημα της συνένωσης και αυτό γιατί στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος υπάρχει μια σειρά συναφών/ομοειδών τμημάτων. Όπως, είχε εξάλλου αναφέρει το ΑγρίνιοCulture.gr, η συγχώνευση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ σε σχέση με την Πολυτεχνική Σχολή έχει δύο εκδοχές: είτε η Πολυτεχνική να δεχθεί την απορρόφηση των αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ, είτε να ιδρυθεί δίπλα στην Πολυτεχνική Σχολή, μια «Σχολή Τεχνολογίας», κατά το πρότυπο των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Δυτικής Αττικής, δηλαδή μια «Μικρή Πολυτεχνική». Και στα δύο ενδεχόμενα η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου αντιτίθεται και μάλιστα αυτή η εναντίωση εντός των τειχών του Πανεπιστημίου εκφράζεται ήδη με δυσφορία για τη στάση της πρυτάνεως κ. Βενετσάνας Κυριαζοπούλου, ίδιως από τη στιγμή που η ίδια έλαβε την… “άδεια” από το Υπουργείο να ανακοινώσει την κυβερνητική πρόθεση ίδρυση Νομικής Σχολής στην Πάτρα.

Ειδικότερα, η Πολυτεχνική Σχολή Πατρών στην πρόταση ψηφίσματος, που παρουσιάζει σήμερα το ΑγρίνιοCulture.gr, θεωρεί ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι «αντικανονική και αντίθετη με την αυτονομία των ΑΕΙ, ενώ η σειρά νομοσχεδίων για τις συγχωνεύσεις σε άλλα πανεπιστήμια δεν αφήνει κανένα περιθώριο ακαδημαϊκής προσέγγισης (π.χ. ένταξη διδασκόντων χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ σύμφωνα με τη νομοθεσία) και υποβαθμίζει την ποιότητα των σπουδών (π.χ. αριθμός εισακτέων, επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών)». Και ξεκαθαρίζει ότι «δεν αποδέχεται την οποιαδήποτε εμπλοκή της στη διαδικασία της συγχώνευσης, είτε άμεσα μέσω της απορρόφησης των φοιτητών και της ένταξης των καθηγητών ΤΕΙ σε θέσεις ΔΕΠ και της δημιουργίας νέων τμημάτων ή σχολής τεχνολογικής κατεύθυνσης, είτε έμμεσα μέσω της δημιουργίας “Γενικών Τμημάτων” άνευ αντικειμένου. Στη δεδομένη συγκυρία, είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ενίσχυση της Σχολής σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και υποδομές, η μείωση των εισακτέων και η αναζήτηση κάθε πρόσφορης διαδικασίας αναβάθμισης και ανάπτυξης της Σχολής σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και πρότυπα».

H πρόταση για το ψήφισμα της Πολυτεχνικής Σχολής
Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών
– Θεωρεί εσφαλμένη την ουσιαστική κατάργηση της Τεχνολογικής εκπαίδευσης και πιστεύει αντιθέτως ότι πρέπει να αναβαθμιστεί και να αναδρομολογηθεί στην κατεύθυνση της κάλυψης των παραγωγικών αναγκών της χώρας.
– Πιστεύει καταρχήν ότι η οποιαδήποτε συγχώνευση/απορρόφηση ή η σε αυτά τα πλαίσια ίδρυση νέων τμημάτων θα υποβαθμίσει αναπόφευκτα το Πανεπιστήμιο, με όποιον τρόπο και αν γίνει και θα έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην Πολυτεχνική.
– Θεωρεί ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι αντικανονική και αντίθετη με την αυτονομία των ΑΕΙ ενώ η σειρά νομοσχεδίων για τις συγχωνεύσεις σε άλλα πανεπιστήμια δεν αφήνει κανένα περιθώριο ακαδημαϊκης προσέγγισης (π.χ. ένταξη διδασκόντων χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ σύμφωνα με τη νομοθεσία) και υποβαθμίζει την ποιότητα των σπουδών (π.χ. αριθμός εισακτέων, λόγος διδασκομένων προς διδάσκοντες, επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών)
– Δεν αποδέχεται την οποιαδήποτε εμπλοκή της στη διαδικασία της συγχώνευσης, είτε άμεσα μέσω της απορρόφησης των φοιτητών και της ένταξης των καθηγητών ΤΕΙ σε θέσεις ΔΕΠ και της δημιουργίας νέων τμημάτων ή σχολής τεχνολογικής κατευθυνσης, είτε έμμεσα μέσω της δημιουργίας ‘Γενικών Τμημάτων’ άνευ αντικειμένου.
– Στη δεδομένη συγκυρία, θεωρεί ότι είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ενίσχυση της Σχολής σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και υποδομές, η μείωση των εισακτέων και η αναζήτησή κάθε πρόσφορης διαδικασίας αναβάθμισης και ανάπτυξης της Σχολής σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και πρότυπα.