Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης: Ξεπέρασαν τα 32 εκατ. ευρώ οι πληρωμές το 2018

Ο συνοπτικός απολογισμός του 2018 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2019 κυριάρχησαν κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας Χρήστο Τζομάκα, οι κατανομές που το 2017 ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν σε πάνω από 62 εκατ. ευρώ το 2018. Την ίδια χρονιά έγιναν πληρωμές που ξεπέρασαν τα 32 εκατ. ευρώ, χρήματα που διοχετεύτηκαν στην τοπική οικονομία. Ο ρόλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας είναι κομβικός. Λειτουργεί ως φορέας διαχείρισης των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς επίσης χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαγωνισμοί ιδεών – μελετών
Υλοποιώντας τον σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής βρίσκεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης σε φάση επεξεργασίας η προκήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο «Μελέτη Στρατηγικής Χωροταξικής Ανάπτυξης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας».