– Όπως βλέπετε εδώ επενδύουμε, δουλεύουμε, παράγουμε και μετά έρχεστε εσείς και κάνετε τον καμπόσο