Τώρα ανακάλυψαν πως η κατάσταση του ΔΠΦΠ δεν τιμά το Πανεπιστήμιο

Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών Βενετσάνα Κυριαζοπούλου ενημέρωσε εγγράφως τα μέλη της Συγκλήτου για την γενική κατεύθυνση του Σχεδίου συγχώνευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών Πατρών. Στο έγγραφο της Πρυτάνεως -που αποκάλυψε το esos.gr- αναφέρεται σχετικά με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων πρέπει μετεξελιχθεί σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με καθαρά Ακαδημαϊκά κριτήρια.

Αναφέρεται όμως και το εξής : “Παραμένει πρόβλημα 5ετίας που δεν τιμά το Πανεπιστήμιο και οφείλουμε από κοινού με την Πολιτεία να δώσουμε λύση. Το πρόγραμμα Σπουδών του θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και θα προκηρυχθούν θέσεις μελών ΔΕΠ συναφών γνωστικών αντικειμένων με το νέο χαρακτήρα του Τμήματος. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μπορούν να μετακινηθούν”.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς τώρα ανακάλυψε το Πανεπιστήμιο Πατρών πως η κατάσταση του Τμήματος ΔΠΦΠ δεν τιμά το Πανεπιστήμιο. Μέσα σε αυτή την πενταετία ήταν τόσο δύσκολο το πρόγραμμα Σπουδών να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα; Να προκηρυχθούν θέσεις μελών ΔΕΠ συναφών γνωστικών αντικειμένων; Mάλλον όχι…