«Καμπανάκι» ΟΟΣΑ για την ενεργητική δωροδοκία που έγινε πλημμέλημα

Οι αλλαγές που έκανε στον Ποινικό Κώδικα, η προηγούμενη κυβέρνηση , λίγο πριν τις εκλογές, προκαλούν αντιδράσεις και στο εξωτερικό, με τον ΟΟΣΑ να εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη μετατροπή του αδικήματος της ενεργητικής δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα. Η Ομάδα Εργασίας θεωρεί ότι η αλλαγή στον Ποινικό Κώδικα ενδέχεται να οδηγήσει την Ελλάδα σε παραβίαση της Συνθήκης του ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας.

Με την πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο Οργανισμός αναφέρει ότι η αλλαγή μπορεί να έχει μεγάλης έκτασης συνέπειες, που κυμαίνονται από το κλείσιμο ερευνών και διώξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη έως μία πιθανή παρεμπόδιση της διεθνούς συνεργασίας σε μελλοντικές υποθέσεις και μικρότερες περιόδους παραγραφής. Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι οι κώδικες ισχύουν από την 1η Ιουλίου.

Η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία θα διεξάγει έναν συμπληρωματικό έλεγχο της Ελλάδας «για την 3η φάση» με επιτόπια επίσκεψη φέτος το Φθινόπωρο και τη δημοσίευση έκθεσης αξιολόγησης τον Δεκέμβριο. Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από κοινού με την Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO), η οποία αποφάσισε, επίσης, να διεξάγει μία επείγουσα αξιολόγηση των αλλαγών που έκανε η Ελλάδα στον Ποινικό Κώδικά της.

«Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ μπορεί να αποφασίσει ότι απαιτούνται περαιτέρω κατάλληλα μέτρα, μεταξύ των οποίων και η πιθανότητα μίας αποστολής υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ συμφώνησε, επίσης, να στείλει επιστολή στον Έλληνα πρωθυπουργό. Η επιστολή θα παραθέτει τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πιθανή επίπτωση των αναθεωρημένων ποινικών μέτρων κατά τη διαφθοράς», σημειώνει ο Οργανισμός.

πηγή : liberal.gr