Ανέκρουσε πρύμναν η Περιφέρεια για το ένα εκατομμύριο της τουριστικής προβολής

Λίγες μόνο μέρες έμεινε στον “αέρα” η διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δημοπράτηση του έργου ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για τις «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Στις 19 Ιουλίου εκδόθηκε η διακήρυξη για τη διαγωνιστική διαδικασία και στις 25 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας (δείτε εδώ) ματαίωσε τη διαδικασία αποσύροντας τη διακήρυξη.

Το έργο που αφορά τις δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ενταχθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο στο ΕΣΠΑ, που εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ για την τριετία 2019-2021 για τις δράσεις προβολής της Δυτικής Ελλάδας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας για την ακύρωση του έργου επικαλείται το άρθρο 106 παρ. 2β του ν. 4412/16, δηλαδή ότι οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν… ενδιαφέρει πλέον την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας….

Πρόκειται για ένα εμφανέστατα έωλο επιχείρημα. με το οποίο ακυρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία. Η κίνηση του απερχόμενου Περιφερειάρχη μετά τις περιφερειακές εκλογές να ξεκινήσει διαδικασίες δημοπράτησης για ένα έργο, που αφορά την περίοδο έως το 2021, ήταν εξαρχής ελεγχόμενη πολιτικά, αφού από πολλούς εκλήφθηκε ως πράξη “ναρκοθέτησης” του νεοεκλεγέντος Περιφερειάρχη… Ίσως γι΄αυτό η απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή αναγκάστηκε να ανακρούσει πρύμναν… Εξάλλου στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ο Νεκτάριος Φαρμάκης είχε κατηγορήσει τον Απ. Κατσιφάρα πως εργαλειοποιεί τη διαδικασία του απολογισμού των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, κυρίως γύρω από τα θέματα του ΕΣΠΑ, αφήνοντας αιχμές για διάφορες δαπάνες.