Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας: Να γίνει σεβασή η απόφασή μας για μεταφορά στην Πάτρα

Ο πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Δαμάσκος, παρεμβαίνει με επιστολή του για να ξεκαθαρίσει πως η Γενική Συνέλευση επιθυμεί τη μεταφορά στην Πάτρα και ζητά η απόφασή αυτή να γίνει σεβαστή από εξωπανεπιστημιακούς φορείς.

Υποστηρίζει μάλιστα πως «η παραμονή του Τμήματος στο Αγρίνιο αποβαίνει συντριπτικά εναντίον της ακαδημαϊκής του ανάπτυξης και της ορθής του λειτουργίας» και ζητά «οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου να γίνουν σεβαστές από εξωπανεπιστημιακούς φορείς, δεδομένου ότι βασίστηκαν σε αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια».

Αναλυτικά η επιστολή:
Με αφορμή δημοσιεύματα και ψηφίσματα που κυκλοφορούν στα ηλεκτρονικά μέσα του Αγρινίου, και κοινοποιούνται στο Τμήμα, και αφορούν το αίτημα μετακίνησης του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας από το Αγρίνιο στην Πάτρα, ως Πρόεδρος του Τμήματος έχω να γνωστοποιήσω τα εξής:
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας στην υπ’ αριθμ. 2/5.6.2019 έκτακτη συνεδρίαση της αποφάσισε με ευρύτατη πλειοψηφία (14 ΝΑΙ – 1 ΟΧΙ) τα παρακάτω:
«Δεδομένου ότι
α) η προηγούμενη Συνέλευση του Τμήματος είχε επανειλημμένα εκφραστεί υπέρ της μετακίνησης του Τμήματος στην Πάτρα και της διατήρησης της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του καταργηθέντος Τμήματος στο νεοϊδρυθέν
β) η απομόνωση του Τμήματος στο Αγρίνιο δεν επιτρέπει τη συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της ΣΑΚΕ σε επίπεδο κατάρτισης και λειτουργίας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, με αποτέλεσμα η βιωσιμότητα του Τμήματος στο Αγρίνιο να καθίσταται αμφίβολη, ζητούμε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, και λαμβάνοντας υπόψη τις δικαιοδοσίες της σύμφωνα με το άρθρο 13, χωρίο του Νόμου 4485/17 τη μετακίνησή μας στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας.».

Η Σύγκλητος στη συνεδρίαση της στις 18.7.2019 αποδέχθηκε το αίτημά μας και το προώθησε στο Υπουργείο. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου καλό θα ήταν, και παρακαλώ πολύ, να γίνουν σεβαστές από εξωπανεπιστημιακούς φορείς, δεδομένου ότι βασίστηκαν σε αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια, καθώς, επαναλαμβάνω, η παραμονή του Τμήματος στο Αγρίνιο αποβαίνει συντριπτικά εναντίον της ακαδημαϊκής του ανάπτυξης και της ορθής του λειτουργίας, τόσο όσον αφορά τους φοιτητές όσο και τα μέλη ΔΕΠ.

Ο Πρόεδρος του
Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Δημήτρης Δαμάσκος
Αναπληρωτής Καθηγητής