Ξεκίνησε το έργο Τριανταφυλλέικα – Κοσκινά

Άρχισε η κατασκευή – αποκατάσταση του δρόμου Τριανταφυλλέικα -Κοσκινά, που περιλαμβάνει διανοίξεις, τεχνικά και ασφαλτοστρωσία.

Το οδικό έργο που αφορά τον δρόμο Τριανταφυλλέικα – Κοσκινά του Δήμου Θέρμου, χρηματοδοτείται με το ποσό των 600.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.