Η αίθουσα να προσαρμοστεί στην απλή αναλογική

Ίσως ένα από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να λύσει το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου σε συνεργασία με τους επικεφαλής των παρατάξεων είναι το χωροταξικό. Πρώτα – πρώτα γιατί με την εκλογή των δημοτικών συμβούλων με το σύστημα της απλής αναλογικής, πλέον οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι κάθονται αριστερά του προεδρείου, όπου όμως δεν υπάρχουν τα ανάλογα μικρόφωνα… Ενώ στην πλευρά της πλειοψηφίας (δεξιά του προεδρείου) κάθονται μόνο οι 19 της παράταξης Παπαναστασίου, αλλά εκεί υπάρχουν περισσότερα μικρόφωνα…

Έτσι σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου βρέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι, όπως για παράδειγμα ο Στ. Μερμίγκης επικεφαλής του “Ανυπότακτου Αγρινίου”, να κάθεται στα “ορεινά” της αίθουσας και σε θέση όπου δεν υπάρχει μικρόφωνο. Επομένως ή πρέπει να τοποθετηθούν περισσότερα μικρόφωνα ή να γίνει κάποια καλύτερη χωροταξική κατανομή και κάποιοι της αντιπολίτευσης να περάσουν απέναντι, όπου υπάρχουν περισσότερα μικρόφωνα. Το να αλλάξουν θέση κάποια μικρόφωνα θα ήταν κι αυτό μια λύση, αλλά μάλλον, αν κρίνει κανείς από την ποιότητά τους, δεν πρέπει να συστήνεται από τον κατασκευαστή…