40 εκατ. ευρώ το κόστος των αντιπλημμυρικών στην Ιόνια Οδό

Τι απαντά το Υπουργείο Υποδομών

-Δέκα επικίνδυνα σημεία μελετά ο παραχωρησιούχος

-Αναζητείται ακόμη το master plan για την θωράκιση της περιοχής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών στην ερώτηση του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΙΝΑΛ Δ. Κωνσταντόπουλου αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος της Ιόνιας Οδού. Το Υπουργείο, στην απάντηση που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η «Σ», για πρώτη φορά αναφέρεται στο κόστος των έργων, αλλά και στα 10 επικίνδυνα σημεία που χρήζουν παρέμβασης.

Αρχικά, όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο, το Υπουργείο Υποδομών διευκρινίζει όσον αφορά στον σχεδιασμό, στη μελέτη, στην κατασκευή των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων καθώς και στη μετέπειτα συντήρηση τους, ότι αυτά είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ενώ στις αρμοδιότητες του Υπουργείου εμπίπτει η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (όχι η συντήρηση), εφόσον αυτά χαρακτηριστούν με απόφαση Υπουργού ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου. Επίσης η αρμόδια Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπ. Υποδομών έχει προτείνει για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2019 την εκπόνηση «Master Ρlan έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δυτική Στερεά Ελλάδα», το οποίο θα εντοπίσει και θα ιεραρχήσει τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Συγκεκριμένα τώρα για τα αντιπλημμυρικά κατά μήκος της Ιόνιας Οδού από το 2018 δόθηκε εντολή από το Υπ. Υποδομών στον παραχωρησιούχο της Ιόνιας Οδού για την εκπόνηση αδαπάνως για το Δημόσιο των Οριστικών Υδραυλικών Μελετών (περιλαμβανομένων των αναγκαίων κτηματολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, στατικών μελετών καθώς και των μελετών οριοθέτησης υδατορεμάτων) για δέκα συνολικά επικίνδυνα σημεία σε όλη την Αιτωλοακαρνανία. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου το κόστος τους ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ.

Τα δέκα επικίνδυνα σημεία για πλημμύρα κατά μήκος της Ιόνιας Οδού

1. Κατασκευή τάφρου κοντά στο Νεκροταφείο Ρίζας, χ.θ. 6+120 έως 6+280.
2. Έργα προστασίας γεφυρών Π.Ε.Ο. & της Σ.Γ. και γεωτρήσεων Μεσολογγίου καθώς έργο προστασίας βάθρων γέφυρας Ιόνιας Οδού και κατασκευή υδροληψίας αρδευτικών δικτύων Γαλατά και Αγ. Γεωργίου στον ποταμό Εύηνο, περί την χ.θ. 19+300.
3. Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρέματος Ζεστής, χ.θ. 28+341.
4. Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρέματος Αγριλιάς, χ.θ. 32+212,70 έως χ.θ. 33+534,70.
5. Συλλεκτήρας κατά μήκος της Π.Ε.Ο. από την οδό Αγ. Αθανασίου έως το ρέμα Αγριλιάς, χ.θ. 33+944,58.
6. Νέα τάφρος στην περιοχή του Μεσολογγίου, περί την χ.θ. 172 +480 έως 172+872.
7. Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρέματος Χρυσοβέργι Ανατολικό χ.θ. 50+897,80 και Δυτικό περί την χ.θ. 48+515,
8. Αποδέκτης ευρύτερης περιοχής κόμβου Χαλικίου, χ.θ. 50+253,80 έως χ.θ. 50+897,80.
9. Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρέματος Χαβάς, περί την χ.θ. 106+414,60.
10. Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρέματος Κακαβάκια, περί την χ.θ. 106+997,80.

Ευθύνες…

Ένα από τα ερωτήματα του Δ. Κωνσταντόπουλου που δεν απαντήθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών ήταν αν έχουν αναζητηθεί ευθύνες για το γεγονός ότι δεν προχώρησαν τα αντιπλημμυρικά έργα. Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που η Ιόνια Οδός είναι έργο εθνικής σημασίας η ευθύνη για τα αντιπλημμυρικά κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου ανήκει στο Υπουργείο. Για τα υπόλοιπα όμως αντιπλημμυρικά έργα η ευθύνη ανήκει στην Περιφέρεια. Και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το 2018 ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Πήρε μάλιστα ΦΕΚ στις 6-7-2018 (Τεύχος Β’ Αρ. 2686) και ακολούθως θα έπρεπε βάσει αυτού να προχωρήσει το master plan των αντιπλημμυρικών. Όμως αυτό το master plan δεν έχει προχωρήσει έως τώρα. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Υποδομών αναφέρεται στην αναγκαιότητά του, όμως από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ποτέ δεν ειπώθηκε κάτι επ’ αυτού…

Του Δημήτρη Παπαδάκη