– Ρε, δεν θέλουμε να κάνετε εισηγήσεις, θέλουμε να σας κάνουμε ανάκριση!