Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Αιτωλοακαρνανίας

Μία δομή στον στίβο μάχης της εκπαίδευσης: Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) Αιτ/νίας
«Αν βοηθήσουμε όλους τους μαθητές μας να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, τότε θα έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να επιζήσουμε ως δημοκρατία σε μία εποχή τόσο απαιτητική από τεχνολογική και κοινωνική σκοπιά» (Bruner, 1977).

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας έχει έδρα το Μεσολόγγι και αποτελεί οργανική μονάδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Αποστολή του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας, είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας του είναι:
1. η διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
2. οι στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού,
3. η υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,
4. η ενημέρωση και επιμόρφωση της σχολικής κοινότητας και
5. η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Το Κ.Ε.Σ.Υ. στελεχώνεται με το εξής προσωπικό:
Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): Νηπιαγωγό (ΠΕ60), Δασκάλους (ΠΕ70, ΠΕ71), Φιλόλογο (ΠΕ02), Μαθηματικό (ΠΕ03), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): Λογοθεραπευτή (ΠΕ21), Ψυχολόγους (ΠΕ23), Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30), Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Γραμματέα. Βάσει των παραπάνω αρμοδιοτήτων οι διεπιστημονικές ομάδες του Κ.Ε.Σ.Υ συμμετέχουν σε πολλές δράσεις για την υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. σας εύχονται
Χαρούμενα Χριστούγεννα, ευτυχισμένο και ειρηνικό το νέο έτος 2020.