«Μασάζ» 50 εκατ. ευρώ από την κυβέρνηση στους δημάρχους για το μεταναστευτικό

Πρόκειται για μία μορφή «μασάζ» προς τους δημάρχους έτσι ώστε να καμφθούν οι αντιδράσεις για την μετεγκατάσταση μεταναστών στην ενδοχώρα και την αποσυμφόρηση των νησιών.

Σύμφωνα με την έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους, προβλέπεται πως η ειδική επιχορήγηση προς τους Δήμους θα ανέλθει στο ύψος των 25.000.000 ευρώ. Παράλληλα, με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με 25.000.000 ευρώ/έτος και θα έχει σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων και τη στήριξη τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται με τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και με τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων υποδομών. Συνολικά το ποσό ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί πως στην ίδια έκθεση αναφέρεται, πως το ύψος της ειδικής επιχορήγησης θα ανέρχεται στο ποσό των 12,5 ευρώ /μήνα, εφόσον διαμένει σε μονάδα προσωρινής φιλοξενίας κατά τη τελευταία ημέρα του μήνα. Μάλιστα το ύψος της μηνιαίας επιχορήγησης θα αυξάνεται κατά 5% όταν η αναλογία του αριθμού των διαμενόντων στα μονάδες προς τον πληθυσμό του δήμου υπερβαίνει το 1%, κατά 10% όταν η αναλογία υπερβαίνει το 5% και κατά 20% όταν η αναλογία υπερβαίνει το 10%. Ωστόσο, αυτό το αντισταθμιστικό όφελος για το 2019, καθορίζεται το ποσό των 150 ευρώ για κάθε διαμένοντα στις μονάδες φιλοξενίας στις 20-12-2019.

πηγή : parapolitika.gr