Εμφανής η έλλειψη εμπειρίας στα καραόκε πάρτι της Πάρου