Το «όχι» των γαλάζιων περιφερειαρχών για το ΕΣΠΑ

Με ένα ηχηρό «όχι» απάντησαν οι 13 περιφερειάρχες της χώρας στο σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης, για ανακατανομή και μετακίνηση πόρων του ΕΣΠΑ, σε δράσεις με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Ένα «όχι» που δεν περνά απαρατήρητο, καθώς οι περιφερειάρχες στην πλειοψηφία τους είναι προερχόμενοι από το κυβερνών κόμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας δήλωσε ότι είναι αποφασισμένο να στηρίξει με κάθε πρόσφορο μέσο την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση τόσο της υγειονομικής κρίσης, όσο και των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο ζητούν από την κυβέρνηση τη συνέχιση της υλοποίησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ως έχουν. Ειδικότερα, οι περιφερειάρχες τόνισαν πως η προτεινόμενη διαδικασία από το ΥΠΑΝ, στην ουσία «παγώνει» την πρόοδο των ενταγμένων δράσεων και κατ’ επέκταση των Προγραμμάτων και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τις περιφέρειες. Οι περιφερειάρχες μίλησαν ευθέως για κίνδυνο να χαθούν πόροι και έργα.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές Περιφέρειες τα προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν κακές επιδόσεις στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων και μάλλον αυτό ήταν που έδωσε «πάτημα» στην κυβέρνηση να ζητήσει ανακατανομή. Από την άλλη όμως ένα μικρό ποσοστό των διαθέσιμων πόρων θα μπορούσε να συνδράμει στην αντιμετώπιση της κρίσης. Αρκεί όμως και οι περιφερειάρχες να «τρέξουν» τα σχέδιά τους.