Ο καραμανλικός, ο κνίτης και στη μέση το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”