Ασκηση ΤΑΜΣ “Αιτωλική Ασπίδα” : Πάντα μάχιμοι οι έφεδροι του Αγρινίου

Το διήμερο 27-28/6/20 πραγματοποιήθηκε από τον Α.Σ.Ε.Ε.Δ. η νυχτερινή άσκηση ΤΑΜΣ “ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ” σε παραποτάμια περιοχή του νομού Αιτ/νίας, στην οποία συμμετείχαν επίσης και ενεργοί έφεδροι από τον νομό Αχαΐας. Ο Α.Ν.Σ.Κ. ήταν η αναγνώριση-ασφάλιση γέφυρας ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία οχημάτων στο επαρχιακό ορεινό δίκτυο τμήματος του ν.Αιτ/νίας. Η άσκηση έλαβε τέλος με επιτυχία όπου διαπιστώθηκε η ταχεία αντίδραση των εφέδρων κατόπιν κλήσης τους.