-Εδώ πάντως να ξέρεις είναι η νομιμότητα, άμα αποφασίσεις να σταματήσεις το χορό μεταξύ νόμου και παρανομίας…