Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου για το Κέντρο Υγείας

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εσχάτως το Κέντρο Υγείας Θέρμου είναι η στελέχωση µε οδηγούς και πλήρωμα του μοναδικού ασθενοφόρου οχήματος που καλύπτει την περιοχή της Τριχωνίδας, της Ναυπακτίας και της Μακρυνείας. Ο νοσηλευτής που υπηρετεί ήδη στο Κέντρο Υγείας Θέρμου και κάλυπτε βάρδια οδηγού µε απόφαση της ΥΠΕ, ανακλήθηκε στα καθήκοντα της οργανικής του θέσης, λόγω των μέτρων, που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημία του κορονοϊού. Έτσι το ασθενοφόρο έμεινε χωρίς οδηγό, γεγονός που από το δήμο Θέρμου εκτιμάται ως σαφή υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας για την περιοχή, αλλά και προσβολή για όλους η ακινητοποίηση του ασθενοφόρου οχήματος, µε κίνδυνο βεβαίως για την υγεία των πολιτών.

Το δημοτικό συμβούλιο Θέρμου σε πρόσφατη συνεδρίασή του ομόφωνα εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:
1. Καλεί το Υπουργείο Υγείας να προβεί άμεσα σε εντολή προς τη διοίκηση της 6 ης ΥΠΕ να στελεχώσει το Κέντρο Υγείας Θέρμου µε προσωπικό πληρώματος και οδηγών του ασθενοφόρου.
2. Ζητά να υπάρξει στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό και κυρίως να λειτουργήσουν τα τμήματα μικροβιολογικό και ακτινολογικό µε τις απαραίτητες προδιαγραφές και τα σχετικά μηχανήματα, τα οποία θα πρέπει να επιστρέψουν στο Κέντρο Υγείας Θέρμου ή να αντικατασταθούν άμεσα µε καινούργιας τεχνολογίας.
3. Τέλος, ζητά η πρόσληψη μικροβιολόγου και ακτινολόγου να συνοδευτεί και µε πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση και την παροχή φροντίδας υγείας στους πολίτες του δήμου Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής.