Τρομάζει (και το Υπουργείο) η υστέρηση των εσόδων – 30% στο δήμο Αγρινίου

«Φρένο» για να μην ξεφύγουν τα ληξιπρόθεσμα
Δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους δήμους προς τρίτους, θέτει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή.

Πρόκειται για ενέργεια που επιχειρεί να προλάβει την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων των δήμων, λόγω της υστέρησης εσόδων που παρατηρείται λόγω της πανδημίας. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι στο δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Β. Φωτάκη η υστέρηση αξίζει το 30%. Όπως φυσικά και στους όλους τους δήμους υπάρχει η εκτίμηση ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της υστέρησης θα αναπληρωθεί από τη διαδικασία της «διόρθωσης» των ακινήτων και των αδήλωτων τετραγωνικών.

Όμως με το δεύτερο κύμα της πανδημίας να φαίνεται ότι πλησιάζει όλα είναι λίγο – πολύ ρευστά ακόμη. Έτσι το Υπουργείο προσπαθώντας να προλάβει καταστάσεις επιβάλλει στους δήμους το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες να υποβάλλουν προς το υπουργείο Εσωτερικών κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους. Με εξαίρεση τα εντάλματα, τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν με ευθύνη των δικαιούχων, ο δήμος θα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε το ποσό θα παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ (και σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη συνέχεια θα γίνεται άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Το αν αυτό το «φρένο» που Υπουργείου θα «πιάσει», μένει να το δούμε αναλόγως και με την εξέλιξη της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση και οι δήμοι δεν μπορούν να τρέχουν με… «σπασμένα τα φρένα»…