Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Πρόσληψη επικουρικού βιοπαθολόγου

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική απόφαση (28/8) του Διοικητή της 6η Υ.Π.Ε. εγκρίθηκε η πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού ειδικότητας ιατρικής Βιοπαθολογίας για δυο (2) χρόνια.

Ο Ιατρός θα αναλάβει υπηρεσία την τρέχουσα εβδομάδα.

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου