Ασφυξία «βλέπει» το Πανεπιστήμιο, για αντικειμενική κατανομή μιλά το Υπουργείο

1,4 εκατ. ευρώ λιγότερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Υλοποιείται η δέσμευση του υπουργείο Παιδείας για τακτική επιχορήγηση των πανεπιστημίων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Η εν λόγω ρύθμιση για τη χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, προβλέφθηκε στο νόμο 4653/2020 που ψηφίστηκε νωρίτερα, φέτος, από τη Βουλή. Με Υπουργική Απόφαση της Νίκης Κεραμέως, ανακοινώνεται η κατανομή της εν λόγω χρηματοδότησης, στη βάση της εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, μέσω της νέας διαδικασίας αξιολόγησης, διασφαλίζεται η διαφάνεια αλλά και η ποιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. «Δυνάμει του νόμου, φέτος το 100% και από το επόμενο έτος το 80% της τακτικής επιχορήγησης στα ΑΕΙ θα κατανέμεται βάσει αντικειμενικών, μετρήσιμων κριτηρίων, όπως ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών, το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, το μέγεθος και η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος, το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό και άλλα» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης, όπως αναφέρει το Υπ. Παιδείας, θα κατανέμεται με ποιοτικά κριτήρια, στη βάση αξόνων που τα ίδια τα Ιδρύματα επιλέγουν, π.χ. η ερευνητική δραστηριότητα, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση, και η επίδοση των οποίων, στους άξονες αυτούς, θα αξιολογείται από την ΕΘΑΑΕ. Για τον υπολογισμό του συνολικού δείκτη κατανομής για κάθε ΑΕΙ, το κάθε κριτήριο λαμβάνεται υπόψη με ένα συντελεστή βαρύτητας, ενώ ο συνολικός δείκτης κατανομής για το κάθε ΑΕΙ υπολογίζεται ως ποσοστό του συνολικού ποσού που θα κατανεμηθεί στα Ιδρύματα, βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου.

Την ώρα που το υπουργείο, κάνει λόγο για «ένα ακόμα βήμα στον εξορθολογισμό της εκπαίδευσης», το Πανεπιστήμιο Πατρών, που λαμβάνει 7,3 εκατ. ευρώ (έναντι 8,7 πέρυσι) «βλέπει» οικονομική «ασφυξία» του Ιδρύματος από τη νέα κατανομή της τακτική επιχορήγησης.