Κάθονται προσοχή στο Μητσοτάκη και από τηλεδιασκέψεως !