Ποιες κρίσεις στο Σώμα; Ευτυχώς υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση να επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα