Ας φάει κάτι και αυτός, εγώ πήρα ολόκληρο Υπουργείο