– Δήμαρχε, σε ευχαριστώ για τη στήριξή σου στο δημοτικό συμβούλιο