Pacta sunt servanta με το Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει, παρά την επιμονή Φαρμάκη

Δέσμευση της Περιφέρειας για υποδομές στα περιφερειακά Τμήματα, με την προσδοκία να αποσυρθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Συνέχεια στο διάλογο Περιφέρειας και συνολικά τοπικής αυτοδιοίκησης με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το σχέδιο αναδιάρθρωση του Πανεπιστημίου Πατρών, που προτείνει συγχωνεύσεις και μεταφορές των Τμημάτων της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας στην Πάτρα.

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρθηκε στη προσπάθεια της Περιφέρειας να συντονίσει τους Δήμους της περιοχής και το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έκανε ειδική αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν Περιφέρειας – Δήμων και της πρώην Πρυτάνεως πριν από ένα περίπου χρόνο, θυμίζοντας ότι τότε αποφασίστηκε ότι «η δυνατότητα επανεκτίμησης της λειτουργίας όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, στα σημεία όπου αυτά σήμερα βρίσκονται ή προγραμματιζόταν να λειτουργήσουν, αποτελεί κοινή και εδραία πεποίθηση όλων». To γεγονός μάλιστα ότι ο Περιφέρειαρχης ανέγνωσε εκείνο το κοινό ανακοινωθέν ήταν μια έμμεση υπόμνηση στην Πρυτανεία πως πρέπει να τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Όμως το pacta sunt servanta από την πλευρά του Περιφερειάρχη δεν φαίνεται πως έχει εφαρμογή από αλλαγή σε αλλαγή Πρυτανικής Αρχής στο Πανεπιστήμιο.

Φαρμάκης : Η απόφαση της Συγκλήτου έχει βαρύνουσα σημασία, να ανακληθεί η εισήγηση

Η Περιφέρεια, είπε ο Νεκτ. Φαρμάκης, είναι αντίθετη με την εισήγηση που έκανε η Επιτροπή του Πανεπιστημίου για την αναδιάρθρωση του Ιδρύματος. “Ένα μεγάλο και εξακτίνωμενο Πανεπιστήμιο Πατρών, πρέπει να είναι το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ελλάδας” σύμφωνα με το Νεκτ. Φαρμάκη, που θύμισε τα όσα είπε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου πριν από περίπου δύο μήνες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν τότε έκανε αναφορά σε Πανεπιστήμιο που θα έχει το όνομα Πατρών, αλλά ουσιαστικά θα λειτουργεί ως Πανεπιστήμιο του συνόλου της Δυτικής Ελλάδας. «Όποιος και ό,τι συρρικνώνει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το μετατρέπει σε ένα μικρό αστικό Πανεπιστήμιο του περασμένου αιώνα, προσφέρει κακές υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο και στον τόπο» είπε ο Περιφερειάρχης, καταλήγοντας καλώντας ουσιαστικά τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου να τροποποιήσουν -αν όχι να ανακαλέσουν- την αρχική εισήγηση λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να πετάμε το μπαλάκι στο «καλό ή κακό» Υπουργείο, αφού η απόφαση της Συγκλήτου έχει βαρύνουσα σημασία. To “κίνητρο” από την πλευρά της Περιφέρειας για κάτι τέτοιο είναι η δέσμευση της για υποδομές στα περιφερειακά Τμήματα.

“Η Σύγκλητος αποφασίζει εσείς εκφέρετε γνώμη”

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας επανέλαβε ότι η πρόταση που υπάρχει είναι ένα κείμενο συζήτησης που δεν οριστικοποιηθεί. Η τελική απόφαση όπως είπε θα παρθεί από τη Σύγκλητο, στην συνεδρίαση της οποίας θα κληθούν για να εκφέρουν άποψη οι αυτοδιοικητικοί φορείς της περιοχής. «Την απόφαση όμως θα την πάρει η Σύγκλητος, αυτό το δικαίωμα δεν το απεμπολούμε» είπε χαρακτηριστικά ο Χρ. Μπούρας. Αξιοσημείωτη πάντως ήταν η αναφορά του Πρύτανη πως το Πανεπιστήμιο θα μείνει μακριά από το παιχνίδι της πολιτικής και δεν έχει διάθεση να αντιπαρατεθεί με κανένα.

Χρ. Μπούρας : Στην Αιτωλοακαρνανία από τους 800 φοιτητές που εισήχθησαν μόνο οι 120 έχουν βαθμό πάνω από τη βάση

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε επίσης στον απώτερο σκοπό του προτεινόμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης, ο οποίος είναι ένα «βιώσιμο και διεθνώς αναγνωρίσιμο Πανεπιστήμιο Πατρών με ακαδημαϊκές και ερευνητικές σταθερές» ωστόσο υπογράμμισε ότι το σχέδιο λαμβάνει υπ’όψιν του τον πρόσφατο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και όπως είπε χαρακτηριστικά θέλει να προλάβει καταστάσεις…. Η αναφορά αυτή φυσικά αφορά την εύλογη ανησυχία που υπάρχει σε πολλούς ότι ένας μεγάλος αριθμών περιφερειακών Τμημάτων ανά την Επικράτεια θα οδηγηθεί σε βάθος διετίας – τριετίας σε κλείσιμο λόγω έλλειψης φοιτητών. Μάλιστα από την πλευρά του Πρύτανη αναφέρθηκε ως παράδειγμα ότι στην Αιτωλοακαρνανία από τους 800 φοιτητές που εισήχθησαν μόνο οι 120 έχουν βαθμό πάνω από τη βάση των 10.000 μορίων.