Στο επόμενο ΕΣΠΑ το βυζαντινό εξωκλήσι του Αη-Γιάννη στο Γαλατά

Έχει ήδη προταθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας η αποκατάσταση στο βυζαντινό εξωκλήσι του Αη-Γιάννη στο Γαλατά για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Αυτό διευκρινίζει το Υπουργείο Πολιτισμού σε ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές της “Ελληνικής Λύσης” αναφορικά με την ανάδειξη του συγκεκριμένου μνημείου, που αποτελεί κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο και βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Γαλατά του Δήμου Ναυπακτίας.

Αναλυτικότερα από το Υπουργείο Πολιτισμού επισημαίνεται ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας πρότεινε το μνημείο στα προς ωρίμανση έργα, με σκοπό την ένταξη στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, απαντώντας στην αρ. πρωτ. 125/19-3-2020 πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.- Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του ναού, η οποία εγκρίθηκε το 2014, και την υλοποίηση μελέτης αποτίμησης χαρακτηριστικών λιθοδομής και κονιάματος, στατικής μελέτης αποκατάστασης και Η/Μ μελέτης.

Η Εφορεία προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ωρίμανση των μελετών και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, με σκοπό την ανάδειξη του σημαντικού μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του.