Σε επαφές θεσμικού επιπέδου δεν παραχωρούμε την καρέκλα μας στον φιλοξενούμενο