Θα συνυπάρξουν το “απολωλός” και το “μαύρο” πρόβατο;