Ο Φορέας Διαχείρισης καλεί τους πολίτες για εθελοντισμό στην προστασία της φύσης

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέωνσας καλεί να συμμετάσχετε εθελοντικά στην προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών δικαιοδοσίας του (Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Λίμνες Τριχωνίδα, Αμβρακία & Οζερό και Όροι Ακαρνανικά, Παναιτωλικό & Αράκυνθο).

Στόχος του Φορέα Διαχείρισης είναι η εδραίωση του προγράμματος εθελοντισμού και η υλοποίησή του σε ετήσια βάση.Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον των προστατευόμενων περιοχών και να υποστηρίξουν εθελοντικά τις εργασίες διαχείρισης που επιτελούνται καθημερινά.Οι εθελοντές του Φορέα θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν,καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες του ΦΔ,με δραστηριότητες που σχετίζονται με τους κάτωθι τομείς (χωρίς να περιορίζονται κατ’ ανάγκη μόνο σε αυτούς):
• Συμμετοχή στις περιπόλους έρευνας πεδίου (Συγκέντρωση – ταξινόμηση περιβαλλοντικών δεδομένων)
• Παρατήρηση και καταγραφή ειδών πανίδας.
• Παρατήρηση και καταγραφή χλωρίδας
• Φύλαξη προστατευόμενης περιοχής (Καταγραφή Αυθαιρεσιών)
• Συμμετοχή σε εξωτερικές δραστηριότητες του Φορέα
• Συμμετοχή σε Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και προβολής των προστατευόμενων περιοχών
• Συμμετοχήσεπεριβαλλοντικά προγράμματα
• Οργανωτική υποστήριξη (Εμπλουτισμός τράπεζας επιστημονικών δεδομένων, Οργάνωση βιβλιοθήκης περιβαλλοντικού περιεχομένου)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη για τον εθελοντισμό κα Καρανίκα Μαλβίναστο τηλέφωνο 2632055094 και στοemailinfo@fdlmes.gr ή επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook! Συμπληρώστε και αποστείλετετηνΑίτησηΣυμμετοχήςμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax (2632055094).Σας περιμένουμε όλους!