– Μήπως, κύριε Δήμαρχε, να κάνατε επίτιμους Δημότες όσους επιβιώνουν από το Νοσοκομείο;