Ένταξη του 17ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου στο Διεθνές Σχολικό Δίκτυο του World’s Largest Lesson

Και στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους in Αction SDGs Schools Club

Το σχολείο μας για άλλη μια χρονιά σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό Εκπαιδευτικό οργανισμό Quality Net Foundation, συμμετείχε στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό BravoSchools 2021 και στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης BravoSustainabilityWeek.

Σύμφωνα με τα μοντέλα της σύγχρονης διδασκαλίας οι μαθητές του σχολείου μας συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις, παίρνουν πρωτοβουλίες, μαθαίνουν βιωματικά αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για να γίνουν ενεργοί πολίτες της κοινωνίας μας. Μιας κοινωνίας που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται, και να συμβάλλουν σαν Πρεσβευτές των 17 Παγκοσμίων Στόχων για έναν κόσμο καλύτερο με περιβαλλοντική συνείδηση και με λιγότερες ανισότητες.

Στόχος των δράσεων του σχολείου μας, αποτελεί η καλλιέργεια ηθικών δεξιοτήτων στους μαθητές μας.
Συγχαρητήρια στους μαθητές μας, καθώς και στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των δράσεων κ. Μποτίνη Γεωργία.