Σε θυγατρική του “Άκτωρ” η ανάπλαση του Πάρκου Αγρινίου

Τη θυγατρική του Ομίλου “Άκτωρ”, ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου ως προσωρινό μειοδότη για την ανάπλαση του Πάρκου Αγρινίου. Μετά τον προσυμβατικό έλεγχο, αναμένεται πολύ σύντομα η σύμβαση του έργου και η έναρξη των εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος Όμιλος εταιρειών, μέχρι πρότινος συμφερόντων Μπόμπολα, ανήκει πλέον στον Όμιλο “Ελλάκτωρ” και έχει περάσει πλέον στην ιδιοκτησία των εφοπλιστών Μπάκου και Καϋμενάκη, ωστόσο ισχυρή παραμένει στην “Ελλάκτωρ” η παρουσία Ολλανδών επενδυτών.

Τελικά έπεισε η πολύ μεγάλη έκπτωση

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο κατοχυρώνεται στον προσωρινό μειοδότη με μια αρκετά μεγάλη για τα δεδομένα της εποχής έκπτωση, η οποία διαμορφώθηκε βάση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας στο 47,22%. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η συγκεκριμένη εταιρεία όσο και ένας ακόμη από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εκλήθησαν από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου να αιτιολογήσουν τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές που κατέθεσαν.

Βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, όταν κάποια προσφορά έχει απόκλιση πάνω από 10% από το μέσο όρο των προσφορών που κατατέθηκαν, τότε η αναθετούσα αρχή, εν προκειμένω ο Δήμος Αγρινίου, πρέπει να καλέσει αυτόν που κατέθεσε την ανεξήγητα χαμηλή προσφορά να αιτιολογήσει την προσφορά του. Στην περίπτωση της ανάπλασης του Πάρκου ο μέσος όρος των εκπτώσεων που προσφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες διαμορφώθηκε στο 28,61%, αλλά οι εταιρείες ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ και 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που κατέθεσαν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, εκλήθησαν να εξηγήσουν τις τιμές τους. Η Επιτροπή Διαγωνισμού επείσθη, ως φαίνεται από τις εξηγήσεις και έτσι προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, που προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση.