– Αν σε ενοχλεί που δε σου δίνω τη σύνδεση της Ιόνιας με το Αγρίνιο από εκεί είναι η πόρτα….