Τρία αρδευτικά ΣΔΙΤ στην Αιτωλοακαρνανία

Τεχνικός Σύμβουλος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για μεγάλο αρδευτικό που θα αφορά περιοχές του Αγρινίου, του Μεσολογγίου, του Θέρμου και του Ξηρομέρου

Στη λίστα του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος αρδευτικών έργων, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα περιληφθεί ένα ακόμη μεγάλο έργο, που αφορά την Αιτωλοακαρνανία. Πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός παρουσίασαν το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ιδιωτικούς πόρους και θα περιλαμβάνει συνολικά 21 μεγάλα αρδευτικά έργα.

Το πρώτο πακέτο έχει παρουσιαστεί ήδη και αποτελείται από 8 έργα. Η λίστα με τα υπόλοιπα έργα θα περιλαμβάνει και τρία ακόμη ως φαίνεται μεγάλα αρδευτικά έργα που αφορούν την Αιτωλοακαρνανία. Το πρώτο, όπως έχει ήδη αναφερθεί ξανά από τo ΑγρίνιοCulture.gr είναι το «Αρδευτικό έργο Ζώνης 11Α Κάτω Αχελώου Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και το δεύτερο έργο θα είναι «εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου» προϋπολογισμού 70εκατ. ευρώ που αφορά την άρδευση περίπου 35.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας.

Το τρίτο μεγάλο έργο, και εδώ προκύπτει μια νεότερη εξέλιξη, θα αφορά «τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης των ΤΟΕΒ στα δημοτικά διαμερίσματα των δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Μεσολογγίου και στις ευρύτερες περιοχές Ξηρομέρου, Οζερού, Λυσιμαχείας και Τριχωνίδας». Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από δύο εβδομάδες περίπου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εγκρίθηκε σχετική πίστωση 170.000 ευρώ για τον τεχνικό σύμβουλο που θα υποβοηθήσει την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου για την ωρίμανση των μελετών των συγκεκριμένων εγγειοβελτιωτικών έργων καθώς και τα συνοδά τους έργα, με σκοπό φυσικά να προταθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα προχωρήσει μέσω ΣΔΙΤ.

Το χάος με τους ΟΕΒ φέρνει τα ΣΔΙΤ

Η επιλογή για τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την προώθηση μεγάλων αρδευτικών έργων δεν έρχεται τυχαία. Από την κυβέρνηση έχουν διαπιστωθεί μια σειρά από διαχρονικές παθογένειες στο χώρο των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, με αποτέλεσμα τις δεκαετίες που πέρασαν χωρίς επαρκή συντήρηση των υφιστάμενων έργων, αρκετές εγγειoβελτιωτικές υποδομές να φτάσει στα όριά τους. Παράλληλα στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ είναι σχεδόν καθολική η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού, ενώ ο γενικός κανόνας είναι ότι ακολουθούνται απαρχαιωμένες μέθοδοι για παράδειγμα στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των αντλιοστασίων αφού πολλοί αισθητήρες και αυτοματισμοί δεν συντηρούνται. Η συνηθισμένη πρακτική σε πολλά δίκτυα είναι η κατανάλωση νερού στα αντλιοστάσια να εκτιμάται με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και όχι με βάση την καταγραφή των παροχόμετρων που είναι εγκατεστημένα, γιατί τα τελευταία δεν συντηρούνται. Τέλος, η εισφορά για την παροχή αρδευτικού νερού που πληρώνουν οι αγρότες στους ΟΕΒ συνήθως καθορίζεται με βάση την εκτίμηση των αρδευόμενων επιφανειών και όχι με βάση τον όγκο του νερού. Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει σε πολλούς αγρότες να υπερκαταναλώνουν νερό, αφού η χρέωσή τους παραμείνει ίδια ανεξάρτητα από την κατανάλωση.

Πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις ένα πρόβλημα που εντόπισε, μεταξύ άλλων, είναι πως τα λογιστικά έσοδα των ΤΟΕΒ αποτυπώνουν βεβαιωμένες οφειλές και όχι απαραίτητα εισπράξεις, ενώ μέλη πολλών ΤΟΕΒ έχουν σημαντικά χρέη. Από τη σκοπιά του κόστους, η διάμεσος του χρηματοοικονομικού κόστους είναι σχεδόν 3 λεπτά το κυβικό μέτρο και ο μέσος όρος 4 λεπτά το κυβικό, όμως υπάρχουν ΤΟΕΒ που οι τιμές φτάνουν μέχρι τα 30 λεπτά ανά κυβικό. Ο μικρότερος ΤΟΕΒ έχει κόστος δύο φορές υψηλότερο της διαμέσου. Αντίστοιχες είναι και οι αυξομειώσεις στις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και διοίκησης.