Φωνάζουν για άμεση αποκατάσταση, αλλά δεν ψηφίζουν τις άμεσες διαδικασίες

Δυόμισι μήνες μετά την καταστροφή η Περιφέρεια είναι έτοιμη να ξεκινήσει την αποκατάσταση

Τη διαδικασία δημοπράτησης των έργων που θα γίνουν στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λεσινίου και τη διάνοιξη του χειμάρρου του Γεροπόρου εκκίνησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2021.

Πρόκειται ουσιαστικά για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που σημειώθηκαν από την θεομηνία που έπληξε την περιοχή και είχε ως αποτέλεσμα περί τα 70.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων στον κάμπο του Λεσινίου και το Νεοχωρίου να βρεθούν κάτω από το νερό.Πρόκειται για μια παρέμβαση με συνολικό κόστος 6,7 εκατ. ευρώ, που αναλύεται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά τις «εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού και διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου στο ΤΟΕΒ Λεσινίου» με προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ και το δεύτερο τις «εργασίες αποκατάστασης βλαβών αναχωμάτων τάφρων Γεροπόρου και Αγ. Δημητρίου στο ΤΟΕΒ Λεσινίου» με προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό θα γίνουν σε περιοχή αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Λεσινίου και είχε συμφωνηθεί στην κυβερνητική σύσκεψη που είχε γίνει μετά την καταστροφή να εκτελεστούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Περιφέρεια κατάφερε σε ένα μήνα περίπου να συντάξει το τεχνικό δελτίο και στη συνέχεια να εγκριθεί η χρηματοδότηση και η ένταξη των παρεμβάσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το Υπ. Ανάπτυξης.

Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η περιοχή είχε κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και προφανές τα αίτια που προκάλεσαν την πλημμύρα είναι παρόντα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και παρά το γεγονός ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα διαδέχονται το ένα το άλλο σε πολύ σύντομο χρόνο καταγράφονται ακόμη αντιδράσεις στη διαδικασία δημοπράτησης των τέτοιων έργων. Η Περιφέρεια ακόμη μια φορά προσφεύγει στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2 (γ) του Ν.4412/2016, που προβλέπει μια γρηγορότερη διαδικασία για την ανάθεση των έργων. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης Κατσιφάρα (Γ. Αγγελόπουλος, Γ. Λύτρας και Κ. Κατσαρή) καθώς και ο Κ. Σπηλιόπουλος και ο Ν. Μωραΐτης καταψήφισαν στην Οικονομική Επιτροπή τη διαδικασία δημοπράτησης.

Οι σχετικές διατάξεις του νόμου προϋποθέτουν «κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα» καθώς και η αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέει από ευθύνη της αναθετούσας αρχής. Ποια άραγε προϋπόθεση δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτών των έργων στο Λεσίνι; Κυρίως όμως τι θα απαντήσει η Περιφέρεια και η Πολιτεία συνολικά στους αγρότες της περιοχής την επόμενη φορά που βρέξει και οι καλλιέργειές του θα κινδυνεύσουν να βρεθούν ξανά κάτω από το νερό;;;