– Ας παίρνουμε, Χριστίνα, και κανένα μαθηματάκι για το πως γίνονται οι μεταγραφές