Συμμετέχει το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία»

Tο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου συμμετέχει ενεργά στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία» της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και δραστηριοποιείται στην Κοινότητα Μάθησης της ΕΕΠΕΚ.

Στόχος της συμμετοχής είναι η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του Σχολείου μέσω της πρόσβασής τους σε υλικό επιμορφωτικών σεμιναρίων, σε φόρουμ συζητήσεων και την ελεύθερη πρόσβασή τους σε υλικό διεθνούς περιοδικού και συνεδρίων. Επίσης, η προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για τη βελτίωση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας.