Δήμος Αγρινίου : Έως 28/2 οι αιτήσεις παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραχώρησης – κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2022.
Οι άδειες που θα χορηγούνται θα ισχύουν για το τρέχον έτος δηλαδή έως 31/12/2022.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αυστηρά εντός της προθεσμίας είτε ηλεκτρονικά (e-mail: dtoa@agrinio.gr) ή στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων& Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπ. Οικ/κής Ανάπτυξης (Στ. Τσιτσμελή& Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου) κατά προτίμηση κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και ενδεχόμενη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου θα θεωρείται αυθαίρετη. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της άδειας προϋποθέτει τη μη ύπαρξη οφειλών προς το Δήμο (άρ. 285 ΔΚΚ).
Τηλ. επικοινωνίας: 2641363525, 2641363543

Ο Αντιδήμαρχος
Παναγιώτης Α. Μαρνέζος