Άλλοι μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση και άλλοι αισθάνονται πιο άνετα με το ΚΚ