Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας : Να προσφύγει ο Δήμος Αγρινίου στο ΣτΕ κατά της μεταφοράς του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας όπως το Αίγιο

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας καλεί τον Δήμο Αγρινίου και τους κορυφαίους φορείς της πόλης να συμπράξουν με το Δήμο Αιγιαλείας και να προσφύγει νομικά στο ΣτΕ κατά της μεταφοράς του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Φυσικοθεραπείας από Αγρίνιο και Αίγιο αντίστοιχα.

Αν δε θελήσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αιγιαλείας οι κορυφαίες αρχές του τόπου, είμαστε παρόντες εμείς, οι πολίτες της πόλης και γονείς των 300 φοιτητών που αναίτια φεύγουν για Πάτρα.

Θέλετε να προσφύγουμε μόνο εμείς και να παρακολουθείτε αμέτοχοι; Είμαστε στη διάθεση του αγώνα του Δήμου Αιγιαλείας και του Δήμου Αγρινίου, αν θελήσει.